Tänk att Doris redan varit dräktig i 5 veckor idag.
Här kommer rykande färska magbilder:
Texten tagen ur Valpningsboken:

Fosterutveckling efter 35 dagar

”Embryot liknar nu en hund och kallas foster. Ett beaglefoster som är trettiofem dagar gammalt är cirka 35 mm långt. Fostren har utvecklade ögonlock som täcker ögonen, och ytteröron som täcker öronöppningen. Man kan också avgöra könstillhörigheten. Förbening sker av bröstben, bogblad och revben. Fosterblåsorna har nu blivit så stora att de fyller ut hela livmodern så att denna får ett mer jämntjockt utseende.”

// Helena