Det är många gånger man som uppfödare känner sig stolt över sina uppfödda valpar.
Igår var en sån dag!
Amazing Selma’s Buffalo Trace ”Denys” och hans lillmatte Llyn var igår och gjorde terapihundsinprövning. Dom blev godkända och kommer framöver att börja utbildningen för att Denys ska bli terapihund!!!! smileysmileyDenys är en otroligt go hund. Han har många gånger visat att han är stabil och trevlig. Han har under sin uppväxt jobbat tillsammans med sin matte Gina på hennes jobb (familjedaghem), han har hjälpt Llyns kompis hund att känna sig trygg i konstiga miljöer och han har fått hundrädda människor att övervinna sin rädsla. En toppen kille, som jag verkligen tror kommer kunna göra ett toppenjobb som terapihund! smiley

Vad är en terapihund? (taget från Svenska Terapihundsföreningen http://www.svth.se/om-foreningen/terapihunden/ )

Hunden
har en fantastisk förmåga att acceptera människor utan att värdera. Den lägger
inga värderingar i hur en människa ser ut, luktar eller vilken status man har i
samhället. Att ha en hund i sin omgivning underlättar samtal, ökar livsglädjen,
lättar upp stämningen och minskar människors känsla av isolering och
utanförskap.

Hunden är lätt att träna och många i samhället tycker om hundar. Hunden
fungerar ofta som ett socialt smörjmedel och öppnar upp till spontana samtal
och kontakter. Det handlar också mycket om hundens raka sätt att kommunicera
och deras tydliga sätt att visa signaler, som leder till att de är behagliga
och trovärdiga att vara i närheten av. En hund som arbetar som terapihund dömer
ingen för deras förflutna eller vad de har i bagaget, utan den tycker om
människan för den den är.

För att en hund ska fungera som terapihund på bästa sätt ska både hund och
hundförare vara väl utbildad. Hunden ska vara noggrant testad och föraren ska
kunna läsa hundens signaler och hantera situationer därefter.

Forskning
Vetenskapliga undersökningar visar att hunden, bara genom att närvara sänker
pulsen hos människan och fungerar lugnande i stressade och oroande situationer.
Att ta hjälp av hunden vid tillfällen såsom provtagningar på barn eller vid
inlärningssvårigheter har visat sig ge rörande resultat.

Arbetsområden
Hunden har lätt för att avdramatisera miljöer såsom hos psykologen, sjukvården,
behandlingshemmen m.m. Att ha ett utbildat ekipage hos exempelvis psykologen
kan hjälpa psykologen i sitt arbete att fortare få förtroende hos
patienten/klienten och därmed fortare kunna få resultat på behandlingen

Hos sjukgymnasten hjälper terapihunden gärna till med att öka motivationen hos
patienten och även övningar såsom rullstols-hantering, fin och grovmotorik,
minnesövningar, känsel allt som kan bidra till ett bättre liv för patienten.

På förskolan och skolan hjälper terapihunden gärna barn med att göra läsningen
roligare, lära sig färg och form, planering, motorik, räkning, lära sig att
samarbeta, kamratskap och oändligt massa mer.

I hemtjänsten kan ekipaget hjälpa till med att göra vistelsen mer social,
vårdtagare blir mer medgörlig och lugnare med en terapihund närvarande. Ensamma
vårdtagare får mer uppmärksamhet och ofta en blöt puss på handen.

Fördelar
Vinsterna är många när man involverar terapihundar i sin vård-verksamhet. Genom
kontakten och samspelet mellan människa och hund utvecklas människor efter de
behov man har. En människa som är introvert och sluten blir mer utåtriktad och
social. Någon som har låg självkänsla och svårt att lita på personer kan i
kontakten med hunden lära sig lita på hunden och efter hand våga närma sig
andra personer.

Ett annat problem kan vara någon med empatistörningar eller helt avsaknad av
empati som genom att vårda, lära sig att sköta om en hund helt kan lära sig
utveckla dessa värde-grunder som är livsviktiga i dagens samhälle. Hunden kan
även fungera som motivations-höjare och uppmuntra till fysisk aktivitet om så
krävs. Självklart har hunden en skriven plats hos de äldre som ibland behöver
enbart sällskap men vi vet också att hälsomässigt är vinsterna otroligt mycket
större.

Allt detta och enormt mycket mer kan ett Terapihundekipage hjälpa till med,
bara fantasin sätter gränser.

Det ska bli otroligt kul att få följa deras resa och vad de kommer att få göra under utbildningens gång!

//Sofia