Ja Vil viSa et finT foto PÅ min brorsa milton. Han skiCka ett mejl tiLL min mamma….altså inte till Alice UttaN til min 2-bentA mamma helena. Hon visa mej bilDen och då bestemde ja att deN ville Ja visa För er andra!

Vist e han fin smiley!

hEj dÅ FRån maYa